Общи условия на Промоцията „Children's Day”
(по-нататък „Общи условия на Промоцията“)

 


I. Предварителни разпоредби

1. Тези условия на Промоцията под названието: „Children's Day ” определят оперативните принципи, условията и обхвата на процедурата на рекламациите, условията за ползване и правомощията на лицата, участващи в Промоцията, както и задълженията на Организатора.
2. Организаторът на Промоцията „Children's Day ” е еobuwie.pl S.A. акционерно дружество, със седалище в Жельона Гура (Полша), адрес: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra/ ул. Нов Киселин- Нова № 9, 65-124 Жельона Гура, документите на което се съхраняват в Районния съд в Жельона Гура, VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър с номер KRS 0000541722; ЕИК: 9291353356; BDO: 000031285, БУЛСТАТ: 970569861; с капитал: 2 000 000 полски злоти, внесен изцяло; (също така по-нататък "Организатор").
3. Промоцията се провежда в Интернет магазина на Организатора достъпен на адрес www.modivo.bg (“Интернет Магазин“). Промоцията обхваща Клиенти, които след като са изпълнили условията за участие в Промоцията стават участници в Промоцията (наричани по-нататък "Участник в Промоцията").

 

II. Предмет на Промоцията и Общи условия за ползване на Промоцията

1. Предмет на Промоцията е възможността на Участника на Промоцията при условията на тази Промоция и за срока на продължение на Промоцията да направи покупки с отстъпка от цените на Продуктите, налични на страницата: https://modivo.bg и маркирани с етикет „-25% с код: „KIDS” или „extra -10% с код: „KIDS” (по-нататък също „Предмет на Промоцията“).
2. Промоцията важи от 25.05.2020 г. от 00:01 ч. до 01.06.2020 г. до 23:59 ч. (по-нататък също: "Времетраене на Промоцията").
3. В рамките на Промоцията редовната Цена на Продукта или Продуктите закупени от Участника на Промоцията в Интернет Магазина автоматично ще бъде намалена със стойността Предмет на Промоцията, т.е.:
а) до -25% от редовната Цена на Продуктите, маркирани с етикет „-25% с код: „KIDS”,
б.) допълнителни 10% от актуалната Цена на Продуктите с намаление, маркирани с етикет „-10% с код: „KIDS”
4.Участието в Промоцията е доброволно и безплатно (т.е. Участникът, който купува Продуктите в Промоцията не е длъжен да поема допълнителни разходи, с изключение на плащането на Цената на Продуктите включени в Промоцията и разходите избрани от Клиента, включително разходите за доставка).
4. Някои Продукти могат да бъдат изключени от Промоцията по време на нейното траене.
5. За да участвате в Промоцията трябва в нейното времетраене да:
a) прочетете и приемете тези Общи условия на Промоцията;
б) добавите Продуктите, участващи в Промоцията в Кошницата;
г) цената автоматично ще бъде намалена със стойността Предмет на Промоцията.
7. Промоцията не може да се комбинира с други промоции, отстъпки, намаления, промоционални кампании, специални оферти, които са в сила в Интернет магазина, освен ако в условията на промоцията, отстъпката, намаленията, промоционалните кампании е записано друго.
8. В случая с намалените продукти (т.е. Продукти, чиято цена е била намалена преди Промоцията):
• ако стойността на предварителното намаление на цените не надвишава стойността на отстъпката, предмет на Промоцията, тогава редовната цена ще бъде намалена само с размера на отстъпката, която е предмет на Промоцията;
• ако стойността на предварителното намаление на цените надвишава стойността на отстъпката предмет на Промоцията, тогава такъв Продукт няма да бъде обхванат от тази Промоция (отстъпката предмет на промоцията няма да се прилага в този случай).
9. В случай на закупуване едновременно на няколко Продукта обхванати от Промоцията, Предметът на Промоцията се начислява отделно за всеки Продукт от Промоцията.
10. Предметът на Промоцията не може да бъде изплатен в брой или заменен на всякакви други платежни средства, както е и непрехвърляем.
11. Промоцията не включва (не намалява) евентуалните разходи за доставка на Продуктите закупени в рамките на тази Промоция, които се заплащат изцяло от Участника. Някои Продукти могат да бъдат изключени от Промоцията по време на нейното траене.


III. Рекламации

1. Всички рекламации, свързани с Промоцията Участниците в Промоцията могат да заявяват и по електронен път на адрес: info@modivo.bg или по пощата на следния адрес на Организатора: eobuwie.pl S.A., ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, (наричани по-нататък "Рекламации").
2. За да се ускори разглеждането на Рекламацията трябва да посочите името и фамилията на Участника на Промоцията, данни за контакт (например имейл адрес или телефонен номер), както и кратко описание на причините за подаване на Рекламацията.
3. Организаторът отговаря на заявената Рекламация по най-бърз възможен начин, но не по-късно от 30 дни от датата на нейното подаване.
4. Рекламациите се разглеждат от Организатора на Промоцията, съгласно разпоредбите на упоменатите в този документ Общи условия на Промоцията.

 

IV. Заключителни разпоредби

1. Тези Общи Условия на Промоцията са публични и можете да ги намерите на следния Интернет адрес: https:// modivo.bg/childrensdayreglament
2. Освен ако от контекста изрично не се разбира нещо друго, използваните в Общите Условия на Промоцията термини изписани с главни букви, имат значението съгласно Регламента на Интернет магазина достъпен на адрес: https://modivo.bg/reglament
2. Организаторът си запазва правото да променя Условията на Промоцията в случай на основателна причина, като (изброен списък):
a) промяна в законовите разпоредби, определящи условията, правилата и организацията на Промоцията, засягащи взаимните права и задължения на Организатора и Участниците в Промоцията;
б) промяна в начина на провеждане на Промоцията съобразно различни технически или технологични причини;
в) промяна в начина на предоставяне на услугите поради технически или технологични причини;
г) промяна на обхвата или предоставянето на услуги, за които се отнасят разпоредбите на Общите условия, чрез въвеждане на нови такива, промяна или преустановяване от страна на Продавача на вече съществуващи функции или услуги, които са в обхвата на Общите условия.
3. Ако бъде направена промяна в гореспоменатите Условия на Промоцията, Организаторът ще предостави единен текст с Условията на промоцията, които ще бъдат публикувани на следния Интернет адрес: https://modivo.bg/childrensdayreglament
4. Промените в Условията на Промоцията са валидни от момента, в който са ясно определени и добавени на посочения по-горе Интернет адрес.


Жельона Гура, 26.05.2020 г.