Общи условия на Промоцията „Повече за по-малко”

                                    (по-нататък: „Общи условия на Промоцията”)

 

 

 

 

I Предварителни разпоредби

 

1. Описаните по-долу условия на промоцията „Повече за по-малко” обхващат информация, касаеща процедурата по рекламациите; правилата и организацията на Промоцията, както и взаимните права и задължения на Организатора и Участниците в Промоцията.

2. Организаторът на Промоцията „Повече за по-малко” е акционерно дружество eobuwie.pl S.A. със седалище в Жельона Гура (Полша), адрес: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra; вписано в регистъра на Районен съд в Жельона Гура VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър на Република Полша с номер KRS 0000541722; NIP: 9291353356, BDO: 000031285; REGON: 970569861 с капитал: 2 000 000 полски злоти, внесени изцяло (по-долу наричан също „Организатор”).

3. Промоцията се провежда единствено в Интернет магазина на Организатора, достъпен на адрес https://www.modivo.bg („Интернет магазин”). В Промоцията могат да участват клиенти, които са изпълнили условията за участие (по-долу наричани също „Участници в Промоцията“).

 

 

II Предмет на Промоцията и общи условия за ползване на Промоцията

 

1. Предмет на Промоцията е възможността, предоставена на Участника в Промоцията съгласно условията, посочени в Общите условия на Промоцията, да се възползва от отстъпка, която намалява цената на Продуктите, които можете да намерите на страницата: https://.modivo.bg обозначени с емблемата “Повече за по-малко” (Продукти) в размер определен в т. 3 по-долу, по-нататък също („Предмет на Промоцията”).

2. Промоцията обхваща периода от 08.2020 г. с начало 00:01 часа до 30.08.2020г. и край в 23:59 часа (по-нататък също „Продължителност на Промоцията”).

3. Съгласно Общите условия на Промоцията редовната Цена на Продукта или на Продуктите, закупени от Участника в Промоцията на Интернет магазина ще бъдат намалени съответно:

a) -15 лв. при поръчка на стойност от 150 лв.

b) -55 лв. при поръчка на стойност от 275 лв.

c) -105 лв. при поръчка на стойност от 350 лв.

4. Участието в Промоцията е доброволно и безплатно (закупуването на Продукти в рамките на Промоцията не предвижда допълнителни разходи от страна на Участника в Промоцията, освен заплащането на Промоционалните Продукти, разходите избрани от Клиента, както и доставката).

5. Част от Продуктите могат да бъдат изключени от Промоцията по време на нейната продължителност.

6. Промоцията не предвижда намаление на евентуални разходи за доставка на Продукти, закупени в рамките на Промоцията в Интернет магазина. Разходите за доставка се покриват изцяло от Участника в Промоцията.

7. Промоцията не може да се комбинира с други промоции, отстъпки, намаления, промоционални кампании, специални оферти, които са в сила в Интернет магазина, освен ако в условията на промоцията, отстъпката, намаленията, промоционалните кампании е записано друго.

8. Предметът на тази Промоция не предвижда изплащането на парични суми или замяна в каквато и да е друга парична форма, както и не се прехвърля.

9. Ако Участникът в Промоцията върне, въз основа на отделни разпоредби, всички Продукти, закупени по време на Промоцията, той ще получи цялата заплатена сума за тях. В случай че Участникът в Промоцията върне само част от Продуктите, закупени в рамките на Промоцията, той ще получи възстановяване съгласно следните правила:
   а. ако, след като вземат предвид върнатите Продукти, Участникът в промоцията запази Продуктите, чиято обща цена е по-малка от 150 лв., той губи правото на отстъпка и Организаторът  ще намали със съответната стойност сумата, която ще бъде възстановена;

   б. ако, след като вземат предвид върнатите продукти, Участникът реши да задържи Продуктите, чиято обща стойност е в по-нисък ценови диапазон (посочен в точка II. 3), отколкото преди закупуването на върнатите Продукти, отстъпката ще бъде намалена в съответствие с правилата, описани в точка II 3. по-горе и Организаторът ще намали със съответната стойност сумата, която ще бъде възстановена.

 

III  Рекламации

 

1. Всички рекламации, свързани с тази Промоция, могат да се заявяват от Участниците по електронен път на имейл адрес: info@modivo.bg или по пощата на адреса на Организатора: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (по-нататък също „Рекламации“).

2. С цел да се ускори процесът за разглеждане на заявената рекламация е желателно да бъдат посочени името и фамилията на Участника в Промоцията, информация за обратна връзка (например имейл адрес или телефонен номер), както и описание на причините за подаване на Рекламацията.

3. Организаторът отговаря на заявената рекламация във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни от датата на подаването ѝ.

4. Рекламациите се разглеждат от Организатора на Промоцията съгласно разпоредбите и Общите условия на Промоцията.

 

 

IV  Заключителни разпоредби:

 

1. Участието в Промоцията е равносилно на приемане на Общите условия на промоцията

2. Общите условия на Промоцията са публично достъпни на адрес:https://modivo.bg/premiumdealsreglament

3. Освен ако от контекста ясно не произтича нещо друго, използваните в Общите условия термини, написани с главна буква, имат значение, което е посочено в Общите условия на Интернет магазина, достъпни на адрес:https://modivo.bg/premiumdealsreglament

4. Организаторът си запазва правото да променя условията на Промоцията в строго определени случаи като:

а) промяна в законовите разпоредби, определящи условията, правилата и организацията на Промоцията, засягащи взаимните права и задължения на Организатора и Участниците в Промоцията;

б) промяна в провеждането на Промоцията поради технически или технологически причини;

в) промяна в начина на изпълняването на услугата поради технически или технологически причини;

г) промяна в обхвата или  в предоставянето на предлаганите услуги, за които се отнасят разпоредбите на Общите условия, чрез въвеждане на нови такива, промяна или преустановяване от страна на Организатора на вече съществуващи функции или услуги, свързани с Общите условия.

5. В случай на промяна в Общите условия на Промоцията, Организаторът ще предостави единен текст с Условията на промоцията, които ще бъдат публикувани на следния адрес:https://modivo.bg/premiumdealsreglament

6. Промените в Условия на Промоцията влизат в сила от момента на публикуването им на посочения по-горе Интернет адрес.

 

 

Жельона Гура, 27.08.2020 г.