Общи условия на Промоцията „Red Prices”
(по-нататък: „Общи условия на Промоцията”)

 


I. Предварителни разпоредби

1. Описаните по-долу условия на промоцията „Red Prices” обхващат информация, касаеща процедурата по рекламациите; правилата и организацията на Промоцията, както и взаимните права и задължения на Организатора и Участниците в Промоцията.
2. Организаторът на Промоцията „Red Prices” е акционерно дружество eobuwie.pl S.A. със седалище в Жельона Гура (Полша), адрес: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra; вписано в регистъра на Районен съд в Жельона Гура VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър на Република Полша с номер KRS 0000541722; NIP: 9291353356, BDO: 000031285; REGON: 970569861 с капитал: 2 000 000 полски злоти, внесени изцяло (по-долу наричан също „Организатор”).
3. Промоцията се провежда в интернет магазина на Организатора достъпен на адрес https://www.modivo.bg („Интернет магазин”).
4. В Промоцията могат да участват клиенти, които са изпълнили условията за участие (по-долу наричани също „Участници в Промоцията“).


II. Предмет на Промоцията и общи условия за ползване на Промоцията

1. Предмет на Промоцията е възможността, предоставена на Участника в Промоцията съгласно условията, посочени в Общите условия на Промоцията, да се възползва от отстъпка, която намалява цената на Продуктите, посочени на страницата: https://www.modivo.bg/c/modivo/akcja:redprices („Продукти“) със стойността, която е посочена в т. 2 по-долу, (по-нататък също „Предмет на Промоцията”).
2. Отстъпката се начислява със следните стойности:
а. -20%  за Продукти на редовна цена, маркирани със стикер „-20% с код RED” ;
б. -5% за намалени Продукти „extra 5% с код RED”.
3. Промоцията обхваща периода от 12.11.2020 г. с начало 00:01 часа до 18.11.2020г. и край в 23:59 часа (по-нататък също „Продължителност на Промоцията”).
4. Участието в Промоцията е доброволно и безплатно (закупуването на Продукти в рамките на Промоцията не предвижда допълнителни разходи от страна на Участника в Промоцията, освен заплащането на Промоционалните Продукти, разходите избрани от Клиента, както и доставката).
5. Някои Продукти могат да бъдат изключени от Промоцията по време на нейната продължителност.
6. За да участвате в Промоцията е необходимо по време на нейната Продължителност:
а) да се запознаете и да приемете Общите условия на Промоцията;
б) да въведете преди да завършите Поръчката - в секция Кошница - код за отстъпка:RED и да натиснете бутона "Приложи“. Въвеждането на кода за отстъпка от страна на Участника след подаване на Поръчката го лишава от правото му за участие в тази Промоция относно дадената транзакция. В този случай, след извършване на плащането, Участникът губи окончателно правото да ползва Промоцията за извършената транзакция.
7. Промоцията не може да се комбинира с други промоции, отстъпки, намаления, промоционални кампании, специални оферти, които са в сила в Интернет магазина, освен ако в условията на промоцията, отстъпката, намаленията, промоционалните кампании е записано друго.
8. В случай на едновременно закупуване на няколко Продукта, участващи в Промоцията, отстъпката се начислява поотделно за всеки Продукт.
9. Предметът на тази Промоция не предвижда изплащането на парични суми или замяна в каквато и да е друга парична форма, както и не се прехвърля.


III. Рекламации

1. Всички рекламации, свързани с тази Промоция, могат да се заявяват от Участниците по електронен път на имейл адрес: info@modivo.bg или по пощата на адреса на Организатора: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (по-нататък също „Рекламации“).
2. С цел да се ускори процесът за разглеждане на заявената рекламация е желателно да бъдат посочени името и фамилията на Участника в Промоцията, информация за обратна връзка (например имейл адрес или телефонен номер), както и описание на причините за подаване на Рекламацията.
3. Организаторът отговаря на заявената рекламация във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни от датата на подаването ѝ.
4. Рекламациите се разглеждат от Организатора на Промоцията съгласно разпоредбите и Общите условия на Промоцията.


IV. Заключителни разпоредби:

1. Общите условия на Промоцията са публично достъпни на адрес: https://www.modivo.bg/b/redpricesreglament
2. Освен ако от контекста ясно не произтича нещо друго, използваните в Общите условия термини, написани с главна буква, имат значение, което е посочено в Общите условия на Интернет магазина, достъпни на адрес: https://modivo.bg/b/obschi-uslovija
3. Организаторът си запазва правото да променя условията на Промоцията в строго определени случаи като:
а) промяна в законовите разпоредби, определящи условията, правилата и организацията на Промоцията, засягащи взаимните права и задължения на Организатора и Участниците в Промоцията;
б) промяна в провеждането на Промоцията поради технически или технологически причини;
в) промяна в начина на изпълняването на услугата поради технически или технологически причини;
г) промяна в обхвата или в предоставянето на предлаганите услуги, за които се отнасят разпоредбите на Общите условия, чрез въвеждане на нови такива, промяна или преустановяване от страна на Организатора на вече съществуващи функции или услуги, свързани с Общите условия.
4. В случай на промяна в Общите условия на Промоцията, Организаторът ще предостави единен текст с Условията на промоцията, които ще бъдат публикувани на следния Интернет адрес: https://www.modivo.bg/redpricesreglament
5. Промените в Условия на Промоцията влизат в сила от момента на публикуването им на посочения по-горе Интернет адрес.


Жельона Гура, 10.11.2020 г.