Общи условия на Промоцията „-40% за втори продукт“
(По-нататък: Общи условия на Промоцията“)


I. Предварителни разпоредби

1. Тези условия на Промоцията под названието: „-40% за втори продукт” определят оперативните принципи, условията и обхвата на процедурата по рекламациите, условията за ползване и правомощията на лицата, участващи в Промоцията, както и задълженията на Организатора.
2. Организаторът на Промоцията „-40% за втори продукт” е акционерно дружество eobuwie.pl S.A. със седалище в Жельона Гура (Полша), адрес: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra; вписано в регистъра на Районен съд в Жельона Гура VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър на Република Полша с номер KRS 0000541722; NIP: 9291353356, BDO: 000031285; REGON: 970569861 с капитал: 2 000 000 полски злоти, внесени изцяло (по-долу наричан също „Организатор”).
3. Промоцията се провежда в Интернет магазина на Организатора, достъпен на адрес www.modivo.bg („Интернет магазин”).
4. В промоцията могат да участват клиенти, които са изпълнили условията за участие (по-долу наричани също „Участници в промоцията“).

II. Предмет на Промоцията и Общи условия за ползване на Промоцията


1. Предмет на Промоцията е възможността, предоставена на Участника в
Промоцията съгласно условията, посочени в Общите Условията на Промоцията, да се възползва от отстъпка, която намалява цената на всеки втори по-евтин Продукт, който участва в промоцията и е посочен на следния адрес: https://modivo.bg/second40 (по-нататък също „Предмет на Промоцията“).

Например, когато добавите два продукта в Кошницата, които са включени в Промоцията, след като всички правила, определени в Общите условия на Промоцията, са спазени, отстъпката ще се прилага за по-евтиния Продукт. Когато добавите три продукта в Кошницата, които са включени в Промоцията, след като всички правила, определени в Общите условия на Промоцията, са спазени, отстъпката ще се прилага за най-евтиния Продукт. Когато добавите четири продукта в Кошницата, които са включени в Промоцията, след като всички правила, определени в Общите условия на Промоцията, са спазени, отстъпката ще се начислява за двата най-евтини продукта.
2. Отстъпката се начислява за всички продукти, маркирани с промоционален стикер, и е в размер на -40% за втория продукт.
3. Отстъпката се начислява от първоначалната цена на Продукта и не може да се комбинира с други промоции.
4. Промоцията обхваща периода от 22.10.2020 г. с начало 00:01 ч. до 25.10.2020 г. и край в 23:59 ч. (по-нататък също: „Продължителност на Промоцията“).
5. Участието в Промоцията е доброволно и безплатно (закупуването на продукти в рамките на Промоцията не предвижда допълнителни разходи от страна на Участника в Промоцията, освен заплащането на Промоционалните Продукти, разходите избрани от Клиента, както и доставката).
6. Някои Продукти могат да бъдат изключени от Промоцията по време на нейната Продължителност.
7. Условията за участие в тази Промоция са следните:
1. трябва да се запознаете и да приемете Общите условия на Промоцията;
2. трябва да посетите страницата: https://modivo.bg/second40 и да изберете от посочените там Продукти или да влезете на: https://modivo.bg и да изберете някой от участващите в Промоцията Продукти;
3. трябва да добавите в Кошницата най-малко два Продукта, които участват в Промоцията;
4. след като добавите продуктите в Кошницата, отстъпката ще се начисли автоматично, ако избраните Продукти са най-малко два на брой и участват в Промоцията.
8. Промоцията не може да се комбинира с други промоции, отстъпки, намаления, промоционални кампании, специални оферти, които са в сила в Интернет магазина, освен ако в условията на промоцията, отстъпката, намаленията, промоционалните кампании е записано друго.
9. При едновременно закупуване на няколко Продукта, които участват в Промоцията, отстъпката се начислява за всеки един поотделно.
10. Предметът на Промоцията не изплаща в брой, не подлежи на замяна с друго платежно средство и не е прехвърляем.

III. Рекламации

1. Всички рекламации, свързани с тази Промоция, могат да се заявяват от Участниците по електронен път на имейл адрес: info@modivo.bg или по пощата на адреса на Организатора: eobuwie.pl S.A. ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (по-нататък също „Рекламации“).
2. С цел да се ускори процесът за разглеждане на заявената рекламация е желателно да бъдат посочени името и фамилията на Участника в Промоцията, информация за обратна връзка (например имейл адрес или телефонен номер), както и описание на причините за подаване на Рекламацията.
3. Организаторът отговаря на заявената рекламация във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни от датата на подаването ѝ.
4. Рекламациите се разглеждат от Организатора на Промоцията съгласно разпоредбите и Общите условия на Промоцията.
IV. Заключителни разпоредби
1. Общите условия на Промоцията са публично достъпни на адрес: https://modivo.bg/second40reglament
2. Освен ако от контекста ясно не произтича нещо друго, използваните в Общите условия термини, написани с главна буква, имат значение, което е посочено в Общите условия на Интернет магазина, достъпни на адрес: https://modivo.bg/b/obschi-uslovija
3. Организаторът си запазва правото да променя условията на Промоцията в строго определени случаи като:
1. промяна в законовите разпоредби, определящи условията, правилата и организацията на Промоцията, засягащи взаимните права и задължения на Организатора и Участниците в Промоцията;
2. промяна в провеждането на Промоцията поради технически или технологически причини;
3. промяна в начина на изпълняването на услугата поради технически или технологически причини;
4. промяна в обхвата или в предоставянето на предлаганите услуги, за които се отнасят разпоредбите на Общите условия, чрез въвеждане на нови такива, промяна или преустановяване от страна на Организатора на вече съществуващи функции или услуги, свързани с Общите условия.
4. В случай на промяна в Общите условия на Промоцията, Организаторът ще предостави единен текст с Условията на промоцията, които ще бъдат публикувани на следния Интернет адрес: https://modivo.bg/secondreglament
5. Промените в Условия на Промоцията влизат в сила от момента на публикуването им на посочения по-горе Интернет адрес.
6. Участието в Промоцията потвърждава приемането на текущите Общи условия.


Жельона Гура, 22.10.2020 г.