Изберете категорията, за да започнете пазаруването

Меню

Меню

условия промо код

Условия на промоцията “Промо-код за услугата - Бюлетин”


I. Предварителни разпоредби

1. Условията на промоцията наречена: "Промо-код - за услугата Бюлетин" определят правилата за работа, условията и процедурата за подаване на рекламации за Промоцията, правилата за ползване и правата на лицата, участващи в Промоцията, както и задълженията на Организатора (по-нататък "Условия на Промоцията').

2. Организаторът на Промоцията „Промо-код за услугата Бюлетин” е еobuwie.pl S.A. акционерно дружество eobuwie.pl, със седалище в Жельона Гура (Полша), адрес: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra/ ул. Нов Киселин- Нова № 9, 66-002 Жельона Гура, документите на дружеството се съхраняват в Районния съд в Жельона Гура, VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър с номер KRS 0000541722; ЕИК(NIP): 9291353356; BDO: 000031285; БУЛСТАТ(REGON): 970569861; с капитал: 2 000 000 полски злоти, внесен изцяло; (по-нататък също: "Организатор').

3. Промоцията се води посредством интернет магазин Modivo.bg (по-нататък също: “Интернет Магазин”), достъпен на адрес URL: https://www.modivo.bg/.

4. В Промоцията могат да участват Клиенти, които са получили от Организатора промо-код, които след като са изпълнили условията за участие в Промоцията стават участници в Промоцията (наричани по-нататък "Участник на Промоцията'). Промоцията е отправена единствено към лицата, които са се абонирали за Услугата Бюлетин на Интернет Магазина. Организаторът в срок не по-дълъг от 2 дни от регистрацията на Клиента за Услугата Бюлетин, изпраща промо-кода на адреса на електронната поща на Клиента, подаден от Клиента с цел регистрация за Услугата Бюлетин.

II. Предмет на Промоцията и Общи условия за ползване на Промоцията

1. Предметът на Промоцията е възможността Участника на Промоцията при условията на Промоцията, посочени в Общите условия на Промоцията да направи покупки с отстъпка от цените на Продуктите чрез ваучер на стойност 18 лв. от редовната им Цена (с ДДС), посочени в актуалната оферта на Интернет Магазина в срока на валидност на Промоцията (наричана също „Отстъпка“).

2. Промоцията не включва вече продукти с намаление (т.е. продукти, чиято цена е била вече намалена преди промоцията или посредством ваучери, промоции, отстъпки, намаления или чрез други специални ценови или отнасящи се за конкретен продукт оферти).

3. Стойността на закупените Продукти, даваща правото за използване на Отстъпката е в минимален размер на 199.лв.(с ДДС).

4. Промоцията важи до следващо известие за промени (по-нататък също “Срок на валидност на Промоцията”), с изключение на т. 13 по-долу.

5. Участието в Промоцията е доброволно и безплатно (т.е. закупуването на Продукти съгласно съответната Промоция не включва други допълнителни разходи от страна на Участника на Промоцията, с изключение на Цените на Продуктите включени в нея, както и други разходи избрани от Клиента, включително тези за доставка).

6. За да участвате в Промоцията, трябва да:


a. Се регистрирате за услугата Бюлетин, съгласно Регламента;

б. Се запознаете и да приемете Условията на Промоцията;

в. Заявите в съответния срок на Промоцията поръчка на обща стойност мин. 199 лв.(с ДДС);

г. Въведете в секция Кошница, получения от Организатора промо-код, преди да сте направили Поръчката. Въвеждането на промо-кода след заявяване на поръчката, не Ви дава право да използвате Отстъпката.


7. Промоцията не може да се комбинира с други промоции, отстъпки, намаления, промо кампании, специални ценови и отнасящи се за конкретен продукт оферти, които са в сила в Интернет магазина, освен ако в Условията на Промоцията, отстъпката, намалението, промоционалната кампания, специалната ценова или отнасяща се за конкретен продукт оферта, не е посочено друго.

8. Отстъпката ще бъде начислена по такъв начин, че редовната Цена за Продукта или Продуктите, закупени от Участника на Промоцията в Интернет Магазина, ще бъде намалена с размера на Отстъпката, изчислена от пълната, редовна Цена на Продукта. Промоцията не включва (не намалява) евентуалните разходи за доставка на Продуктите, закупени в рамките на Промоцията в Интернет Магазина, които Участникът на Промоцията погасява в пълен размер.

9. В случай на едновременно закупуване на няколко продукта, които участват в Промоцията, Отстъпката се начислява от Общата сума за заплащане за закупените Продукти участващи в Промоцията.

10. В срока на валидност на Промоцията, всеки Участник на Промоцията може да ползва Промоцията само еднократно.

11. Признатата от Организатора в рамките на Промоцията Отстъпка, не може да бъде изплатена в пари в брой или да бъде заменена на друго разплащателно средство, както и не подлежи на прехвърляне.

12. Участникът на Промоцията при закупуване на Продукти от Интернет Магазина има само правото, а не е задължен да ползва Отстъпката.

13. Участникът на Промоцията може да ползва Отстъпката при условията определени в горепосочените Условия на Промоцията в срок от 6 месеца, считано от датата на получаването му.


III. Рекламации

1. Всички рекламации, свързани с Промоцията, Участниците могат да заявяват по електронен път на адрес: [email protected] или по пощата на следния адрес на Организатора, който се управлява от акционерно дружество eobuwie.pl S.A., със седалище в Жельона Гура (Полша), адрес: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, (наричани по-нататък "Рекламации').

2. За да се ускори разглеждането на Рекламацията трябва да посочите името и фамилията на Участника на Промоцията, информация за контакт (например имейл адрес или телефонен номер), както и кратко описание на причините за подаването на Рекламацията.

3. Организаторът отговаря на заявената Рекламация по най-бързия начин, но не по-късно от 30 дни от датата на нейното подаване.

4. Рекламациите се разглеждат и разрешават от Организатора на Промоцията, използвайки разпоредбите на тези Условия на Промоцията.


IV. Заключителни разпоредби

1. Тези Условия на Промоцията може да намерите на следния адрес: https:www.modivo.bg/uslovija-promo-kod, които са в сила от 19.07.2019 г.

2. В случай, че нищо по-различно не се разбира ясно от контекста, използваните в Условията на Промоцията изрази, изписани с главни букви, имат същото значение съгласно Регламента на Интернет Магазина Modivo.bg, достъпен на сайта: www.modivo.bg

3. Организаторът си запазва правото да променя Условията на Промоцията в случай на основателна причина, като (изброен списък):


a) промяна в законовите разпоредби, определящи условията, правилата и организацията на Промоцията, засягащи взаимните права и задължения на Организатора и Участниците в Промоцията;

б) промяна в начина на провеждане на Промоцията с оглед на технически или технологически причини;

в) промяна на законовите разпоредби, регламентиращи продажбата на Продукти или предоставянето на електронни услуги от Организатора, които засягат взаимните им права и задължения, определени в договора, сключен между Клиента и Продавача или промяна в тълкуването на горепосочените разпоредби в резултат на съдебни решения, други решения, рекомендации и препоръки от страна на съответните в областта служби и органи;

г) промяна на обхвата или предоставянето на услуги, за които се отнасят разпоредбите на общите условията, чрез въвеждане на нови такива, промяна или преустановяване от страна на Продавача на вече съществуващите функции или услуги, свързани с тези Условия.


4. Ако бъде направена промяна в Условията на Промоцията, Организаторът ще предостави единен текст с Условията на Промоцията, които ще бъдат публикувани на следния адрес: https://www.modivo.bg/uslovija-promo-kod

5. Промените в Условията на Промоцията са валидни от момента, в който са ясно определени и добавени в посочения по-горе адрес. За Отстъпки, които в съответствие с раздел II т. 13 по-горе са валидни от момента на промяната на Условията за Промоцията, важат Условията за Промоция в досегашната им редакция.

Спечели 18 лв. за покупки.
Регистрирайте се, за да получавате информации за нови продукти и промоции.