Бърза доставка и 100 дни за връщане

Дамски Мъжки
0

Контакти

Винаги се стараем да отговорим на вашите запитвания възможно най-бързо. Междувременно можете да прочетете Най-често задавани въпроси, за да видите дали отговорът на въпроса ви не е вече в нашия списък FAQ

За контакти

За да се свържете с нас посредством горния формуляр, въведете данните посочени в него. Предоставянето на данни е доброволно, но ако не го направите, пращането на съобщение посредством формуляра няма да бъде възможно (не е необходимо да посочите телефонен номер, но това може да ускори комуникацията ни). Въведените от Вас данни могат да бъдат Вашите лични данни. В този случай, администраторът на Вашите лични данни, включително тези, събрани по време на нашата комуникация, е eobuwie.pl S.A, Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (“Нови Киселин” - Нова 9, 66-002 Жельона гора (Полша), електронна поща: info@modivo.bg, телефон: 02/4928801). Можете да се свържете също с нашия Служител по защита на данните: iod@eobuwie.com.pl. Обработваме Вашите данни, за да комуникираме с Вас и да отговорим на Вашето съобщение – основанието за тяхното обработване е легитимният интерес на eobuwie.pl S.A. в качеството му на администратор на данни. В зависимост от съдържанието на Вашето съобщение, основанието за обработване на Вашите данни може да бъде легитимен интерес на администратора на данните или на трето лице, под формата на собствен маркетинг на eobuwie.pl S.A. или сътрудниците му, срещу което можете да възразите или да предприемете действия по Ваше искане преди сключване на евентуален договор. Допълнително ще обработваме Вашите данни за цели, свързани с евентуалната възможност от възникване на спорове между Вас и администратора (правното основание за обработването им в този случай се аргументира от легитимния интерес на администратора), както и за воденето на счетоводни книги и разплащания на поръчки (правното основание е необходимостта от изпълнение на задължението - в тежест на администратора). Ние ще обработваме Вашите данни (по принцип), докато не приключи комуникацията ни с Вас, а в случай на маркетингови дейности – докато не възразите, освен ако законът не ни задължава да обработваме или съхраняваме тези данни за по-дълъг период от време, с оглед възникване на евентуални претенции срещу нас, до изтичане на законоустановения за тях давностен срок, по-специално – в Гражданския кодекс (на Р Полша). Имате право по всяко време: - да подадете жалба до Председателя на Комисията за защита на личните данни; - да прехвърлите Вашите лични данни напр. на друг администратор (освен ако основанието за обработването им е легитимен интерес на администратора); - да получите достъп до Вашите лични данни, включително да изискате тяхно копие; - да възразите срещу обработването на личните данни, ако основанието за обработването им е наш легитимен интерес; - да поискате корекция, ограничаване на обработването им или заличаване на Вашите данни. Вашите данни могат да бъдат прехвърлени на юридически лица, които ни помагат да комуникираме с нашите Клиенти (напр. подкрепят ни в изпращането на имейл съобщения, а в случаите на рекламни дейности - също по време на маркетингови кампании), осигуряват ни подкрепа и помощ в експлоатацията на използваните от нас IT и телеинформационни системи (напр. съхраняване на данни), фирми извършващи доставки, предоставящи текущи юридически услуги, извършващи одити и др., като в рамките на горепосочените дейности, това важи и за дружествата от нашата капиталова група. По изключение, можем да предоставяме Вашите данни на нашите партньори, които могат да ги обработват извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), но само доколкото това е необходимо, с цел ползване на техните услуги в наша полза, и по-специално IT услуги (напр. съхраняване на данни в облака), както и за поддържане на функционалността на Интернет магазина и Приложението. Нашите партньори могат да обработват данните предимно в Съединените американски щати (САЩ). Сигурността на Вашите данни се осигурява чрез мерките за сигурност, които използваме ние, включително стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия. Стараем се също и нашите партньори да участват в т. нар. споразумение Privacy Shield. Можете да получите копие на използваните от нас средства за сигурност свързани с прехвърлянето на данни към страните извън ЕИП, като по-специално се обърнете към нашия Служител по защита на данните. Повече информация за обработката на Вашите данни ще намерите в нашата Политика за поверителност .

Най-често задавани въпроси

Виж още

Център за обслужване на клиенти

02/492 88 01

E-mail адрес: info@modivo.bg

С удоволствие ще отговорим на въпросите Ви от понеделник до петък: 09:00 - 17:30

Адрес на фирмата

Modivo.bg by obuvki.bg

ul. Nowy Kisielin - Nowa 9
66-002 Zielona Góra (66-002 Жельона Гура/Полша)

ЕИК(NIP) 929-23-53-356
BDO 000031285
БУЛСТАТ(REGON) 970569861

Документите на акционерното дружество се съхраняват в Районния Съд на Жельона Гура, VIII Търговски Отдел на Националния Съдебен Регистър с номер KRS 0000541722, с уставен капитал: 2 000 000 полски злоти, внесен изцяло

Седалище на фирмата (Централен офис)

Modivo.bg by obuvki.bg

ul. Nowy Kisielin - Nowa 9
66-002 Zielona Góra

Нашата банкова сметка:
Банков код /SWIFT/ BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG60UNCR70001522593052
(Pekao S.A)

Служител по Защита на Данните
Arkadiusz Swatek, e-mail адрес: iod@eobuwie.com.pl